obsługa bhp zielona góra, sulechów, usługi bhp lubuskie, nowa sól, nadzór bhp nadzór prowadzenie firm prowadzenie opracowywanie

obsługa bhp zielona góra, sulechów,usługi bhp lubuskie, nowa sól, szkolenie szkolenia dokonywanie oceny ryzyka zawodowego ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadku, obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie

obsługa bhp zielona góra, sulechów,usługi bhp lubuskie, nowa sól, prowadzenie szkolen szkoleń prowadzenie kart rejestrów wykonywanie badańobsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie

obsługa bhp zielona góra, sulechów,usługi bhp lubuskie, choroby zawodowe usługi bhp zielona góra, analiza ryzyka działania zapobiegawczeobsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie

dobra praktyka higieniczna dobra praktyka produkcyjna nowa sól, osoby kierujšce pracownikami pracodawca, usługi bhp zielona góra, obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie
szkolenia usługi bhp, obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie nowa sól, usługi analiza dokumentacja powypadkowa nadzór nad warunkami pracy, obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie

obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie, sulechów tematy bhp prawo pracy urlopy pracownicze czas pracy pakiet usług bhp haccp ghp gmp szkolenia specjalistyczne czynniki szczególnie niebezpieczne

|SZKOLEŃ | sulechów, obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie| szkolenie okresowe | HACCP | GHP | GMP | usługi bhp nowa sól RYZYKO | CCP | PUNKTY KONTROLI | KRYTYCZNE | usługi bhp lubuskie szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE | obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | KARTA CZYNNIKÓW | PRAWO PRACY SZKOLENIA | ANALIZA CZYNNIKÓW | OCHRONA | HIGIENA | woj. lubuskie szkolenia | obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie | szkolenia zielona góra |obsługa bhp zielona góra, usługi bhp lubuskie

 
FIRMA BHPEX
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Kontakt
ŻYWNOŚĆ
 System HACCP
 Dobre praktyki
 Dokumentacja HACCP
BHP
 Instrukcje BHP
 Karty ryzyka
 Ocena ryzyka
OCHRONA PPOŻ.
 Instrukcje ppoż.
 Instrukcja bezpieczeństwa
SKLEP
 Znaki bhp
 Znaki ppoż.
 Znaki ewakuacyjne
Sklep internetowy
www.bhpex.pl
Prawa zastrzeżone BHPEX 1997
Oferujemy KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP

OBSŁUGA BHP DOTYCZY ZIELONEJ GÓRY I LUBUSKIEGO

 

  1. Oferujemy opracowywanie:

 • Programów szkoleń instruktażu ogólnego;
 • Programu szkoleń instruktażu stanowiskowego;
 • Rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby;
 • Rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności fizycznej;
 • Zakładowych wykazów prac wzbronionym kobietom i młodocianym;
 • Instrukcji, wytycznych i zarządzeń wewnętrznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy;

usługi bhp zielona góra

 

  2.  Koordynowanie poddawanie się przez pracowników wymaganym badaniom lekarskim.

 

  3.  Opracowywanie dokumentacji świadczeń bhp;

 • Tabel norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej;
 • Norm przydziału środków utrzymania higieny osobistej;
 • Prania, naprawy, konserwacji odzieży i obuwia roboczego;
 • Wypłacania ekwiwalentów pieniężnych z powyższych tytułów;
 • Warunków i zasad przydziału płynów do picia i posiłków profilaktycznych;

4. Sprawdzanie warunków pracy i stanu bhp oraz przedstawianie zleceniodawcy występujących nieprawidłowości.

 

5. Koordynowanie przeprowadzania postępowania powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy, m.in:

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do powstania wypadku przy pracy;
 • Przesłuchanie poszkodowanego, świadków wypadku i zbieranie innych dowodów;
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej i statystycznej;
 • Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

6.     Prowadzenie obowiązujących kart i rejestrów.

 • Badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • Wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby;

7. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracowywanie wyników i poziomu ryzyka, określanie działań korygująco - zapobiegawczych. [czytaj więcej]

 

8.  Sporządzanie okresowych ocen i analiz stanu bhp oraz przedstawianie wynikających z nich wniosków.

 

9.   Doradztwo w sprawach stosowania przepisów bhp i technicznego bezpieczeństwa pracy.

 

10. Prowadzenie szkoleń podstawowych i okresowych w zakresie bhp dla wszystkich branż i stanowisk. [czytaj więcej]

 

Pełna oferta usług BHP znajduje się pod adresem:

https://bhp.bhpex.pl

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | System HACCP | kontakt

HACCP | BHP | Ochrona ppoż. | Pomiary bhp | Systemy ISO| Usługi remontowe | Serwis gaśnic i hydrantów | Sklep bhp i ppoż. | WSB |