instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje ppoż, instrukcje przeciwpożarowe

instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje ppoż, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje ppoż

instrukcje przeciwpożarowe, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje ppoż, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje ppoż, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje ppoż

instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje ppoż, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje ppoż, instrukcja przeciwpożarowa instrukcje przeciwpożarowe

instrukcje ppoż, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje ppoż, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje przeciwpożarowe
instrukcja przeciwpożarowa, instrukcje przeciwpożarowe

instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja przeciwpożarowa

| instrukcja przeciwpożarowa | instrukcje ppoż | instrukcje przeciwpożarowe | instrukcje ppoż | instrukcja przeciwpożarowa | instrukcja przeciwpożarowa | instrukcje przeciwpożarowe | instrukcja przeciwpożarowa | instrukcje ppoż | instrukcja przeciwpożarowa | ZIELONA GÓRA | instrukcje ppoż | LUBUSKIE |

 
FIRMA BHPEX
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Kontakt
ŻYWNOŚĆ
 System HACCP
 Dobre praktyki
 Dokumentacja HACCP
BHP
 Instrukcje BHP
 Karty ryzyka
 Ocena ryzyka
OCHRONA PPOŻ.
 Instrukcje ppoż.
 Instrukcja bezpieczeństwa
SKLEP
 Znaki bhp
 Znaki ppoż.
 Znaki ewakuacyjne
Sklep internetowy
www.bhpex.pl
Prawa zastrzeżone BHPEX 1997
INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA

 

Nasza firma oferuje gotowe instrukcje przeciwpożarowe do każdego obiektu budowlanego w formie planszowej lub elektronicznej. Zapraszamy pod adres:

 

 

http://www.bhpex.pl/category/instrukcje-przeciwpozarowe

 

KROKI ZAPOBIEGAWCZE
Każdy pracownik powinien zasięgnąć informacji na temat zagrożeń pożarowych na jego stanowisku pracy i w najbliższym otoczeniu. Wszystkie szczegóły powinny być zapisane w instrukcji przeciwpożarowej:
Stanowisko pracy powinno być utrzymane w należytym porządku. Materiały łatwopalne nie mogą znajdować się w pobliżu urządzeń elektrycznych, piecyków czy innych źródeł ognia.
Należy surowo przestrzegać zakazu palenia.
Do wyrzucania zapałek i niedopałków papierosów należy stosować niepalne popielniczki.
Zawartość popielniczek należy wyrzucać nie do worków na śmieci, lecz do specjalnych niepalnych, przykrywanych pojemników.
Urządzenia / sprzęty do gotowania i ogrzewania (ekspresy, grzałki, grzejniki itp.) mogą być używane tylko i wyłącznie za wyraźnym pozwoleniem dyrekcji szpitala.
Należy unikać otwartego ognia. Zapalanie świeczek możliwe tylko pod odpowiednim nadzorem.
Wszelkie usterki urządzeń elektrycznych, przeciwpożarowych oraz gazowych należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, bądź też bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową lub dyrekcji.
Drogi ewakuacyjne, jak również schody, korytarze powinny być zawsze w pełni dostępne.
Drzwi automatyczne prowadzące do specjalnych pomieszczeń (bloki operacyjne, laboratoria, magazyny itd.) oraz do klatek schodowych nie mogą być blokowane ani w żaden inny sposób unieruchamiane.
Wyjścia awaryjne powinny być w każdej chwili dostępne.
Każdy pracownik powinien znać numer telefonu alarmowego, dokładne rozmieszczenie gaśnic oraz usytuowanie dróg ewakuacyjnych.

POSTĘPOWANIE PODCZAS POŻARU
Każdy pracownik szpitala, który zauważy ogień niemożliwy do ugaszenia kocem poprzez odcięcie tlenu, polanie wodą czy też zastosowanie urządzeń gaśniczych, jest zobowiązany do:
- natychmiastowego zgłoszenia pożaru
- ostrzeżenia osób i współpracowników będących w niebezpieczeństwie oraz ich ewentualnego ulokowania w bezpiecznym miejscu (obowiązkiem każdego pracownika jest pomaganie przy transporcie zagrożonych pacjentów) - RATOWANIE LUDZKIEGO ŻYCIA JEST WAŻNIEJSZE NIŻ. Instrukcja przeciwpożarowa obowiązkowo powinna posiadać taki zapis.

ZWALCZANIE OGNIA
- ochrony dróg oddechowych przed dymem poprzez stosowanie zwilżonych chusteczek oraz poruszania się w dolnych partiach w pomieszczeniach o dużym stopniu zadymienia
- zamknięcia palących się pomieszczeń w przypadku gdy samodzielne próby zwalczania ognia okazują się bezskuteczne
- usunięcia z zagrożonych terenów materiałów / przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych i innych grożących wybuchem, o ile się samemu nie naraża na niebezpieczeństwo
- pozostania na swoim stanowisku pracy w przypadku nie brania udziału w akcji gaśniczej
- zamknięcia okien w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio nad ogniskiem pożaru
- używania tylko udostępnionych przez kierownictwo akcji wind, zajętych i sterowanych ręcznie przez wyznaczonego pracownika służb technicznych


POSTĘPOWANIE PODCZAS EWAKUACJI należy ująć w instrukcji przeciwpożarowej:
Po sygnale alarmowym należy niezwłocznie:
- poinformować współpracowników o zagrożeniu
- zakończyć w miarę możliwości czynności rutynowe
- zakończyć odwiedziny i odesłać pacjentów do łóżek.

Personel jest zobowiązany do:
pozostania przy stanowiskach i przygotowania się do ewakuacji
zachowania spokoju - nie wolno dać się ponieść panice !!!
odpowiedniego ubrania pacjentów
zabezpieczenia przedmiotów wartościowych
przeliczenia obecnych osób / pacjentów
przygotowania dokumentacji medycznej do odtransportowania.

Pomieszczenia można opuszczać dopiero po sygnale do ewakuacji.
Ewakuacja następuje tylko pod przewodnictwem osoby poinformowanej o drodze i celu ewakuacji.
Należy poruszać się tylko i wyłącznie drogami wyznaczonymi przez kierownictwo akcji, używanie niedozwolonych wind jest surowo zabronione.
Po ulokowaniu pacjentów w bezpiecznym miejscu personel opuszcza sprawnie zagrożone pomieszczenia starając się zabrać w miarę możliwości dokumentację medyczną.
Po ewakuacji należy sprawdzić liczbę pacjentów i personelu
Fakt opuszczenia poszczególnych pomieszczeń należy zgłosić kierownictwu akcji ratowniczej.

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA WSKAZUJE SŁUŻBY, KTÓRE NALEŻY NATYCHMIAST POWIADOMIĆ W PRZYPADKU ALARMU
1. straż pożarna
2. pogotowie ratunkowe
3. policja
4. służby techniczne
5. kierownictwo szpitala
6. kierownictwo personelu medycznego
7. kierownictwo personelu pomocniczego
8. kierownictwo pozostałych służb

Instrukcje ppoż. wskazują jak się zachować, co robić - gdy zauważymy pożar?
- Nie wpadaj w panikę! - zachowaj spokój,
- Uważaj! dym i gazy trujące znajdują się pod sufitem, dlatego schyl się i poruszaj się blisko ścian.
- Jeśli znajdujesz się w płonącym budynku włącz alarm - jeśli taki jest w nim zainstalowany. Detektor dymu powinien znajdować się w każdym pomieszczeniu, kiedy gorące powietrze i dym dotrze do detektora - uruchomi alarm
- W trybie natychmiastowym opuść budynek, nie zabieraj ze sobą niczego.
- Jeśli nie możesz dotrzeć do drzwi wyjściowych, wejdź do pomieszczenia jeszcze nie ogarniętego pożarem, zbij jakimś przedmiotem okno - ale zachowaj ostrożność na stłuczoną szybę, aby się nie pokaleczyć.
- Zadzwoń po Straż Pożarną (tel. 998) - nie dzwoń z płonącego budynku, skorzystaj z telefonu sąsiada.
- Nie wchodź na teren płonącego budynku nim Straż Pożarna nie ugasi pożaru.
- Nie wchodź do pokoju ogarniętego pożarem i dymem. Nie wpadaj w panikę jeśli masz odciętą drogę ucieczki, jeśli nie możesz uciec przez okno poszukaj pomieszczenia nie wypełnionego dymem ani pożarem, spróbuj znaleźć pokój z wyjściem na balkon - jeśli takie istnieje,
- Jeśli drzwi nie są gorące, ani nie są ogarnięte płomieniami - zamknij je!
- Jeśli pożar zaczyna ogarniać pokój w którym się znajdujesz - spróbuj go ugasić np. tłumiąc go kocem, płaszczem, dywanem,
- zatrzymaj się i nie wykonuj dużo ruchów - pożar rozprzestrzenia się dzięki przeciągu
- 998 - to numer o którym każdy powinien pamiętać! Dzwoniąc pod ten numer stawiamy w stan pogotowia dyżurującą sekcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz najbliższą w terenie Ochotniczą Straż Pożarną. Zaczyna się akcja, dyspozytor rejonowego stanowiska kierowania koordynuje pracę z pogotowiem oraz policją, kieruje wyjazdami. Dowódca akcji z miejsca wydarzenia przekazuje centrali czy będą potrzebne posiłki np. jakie samochody będą potrzebne itp. Strażak zgodnie z ustawą z 1992r. zajmuje się ratowaniem życia i mienia. Gdy dojdzie do wypadku samochodowego, wybuchu bomby, wycieku chemicznego czy pożaru - niezastąpieni w eliminowaniu tych zdarzeń byli, są i będą strażacy!

 

 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | System HACCP | kontakt

HACCP | BHP | Ochrona ppoż. | Pomiary bhp | Systemy ISO| Usługi remontowe | Serwis gaśnic i hydrantów | Sklep bhp i ppoż. | WSB |