Firma bhp zielona góra, firma bhp w zielonej górze w lubuskim

bhp firma w lubuskim, bhp firma,przeciwpożarowa ppoż szkolenia szkolenie konsultacje bhp doradztwo warunki pracy regulaminy bhp firma bhp zielona góra

firma bhp zielona góra, wdrażanie opracowywanie bhp przeprowadzanie szkoleń dokumentacji dokumantacja monitorowanie firma bhp zielona góra, ccp haccp ghp gmp firma bhp zielona góra

firma bhp zielona górabezpieczeństwo inspekcja sanitarna inspekcja pracy firma bhp zielona górasystem bezpieczeństwa żywności

firma bhp zielona góra, dobra praktyka higieniczna dobra praktyka produkcyjna firma bhp zielona góra osoby kierujšce pracownikami pracodawca
firma bhp zielona góra szkolenia usługi bhp usługi analiza dokumentacja powypadkowa nadzór nad warunkami pracyfirma bhp zielona góra

tematy bhp prawo pracy urlopy pracownicze czas pracy pakiet usług bhp firma bhp zielona góra haccp ghp gmp szkolenia specjalistyczne czynniki firma bhp zielona góra

|firma bhp zielona góra| SZKOLENIA | firma bhp zielona góra szkolenie okresowe | HACCP | GHP | firma bhp zielona góra| RYZYKO | CCP | PUNKTY KONTROLI | firma bhp zielona góra| szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | firma bhp zielona góra LUBUSKIE | SUBSTANCJE SZKODLIWE | SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | firma bhp zielona góra | PRAWO PRACY SZKOLENIA | ANALIZA CZYNNIKÓW | OCHRONA | HIGIENA | woj. lubuskie szkolenia | firma bhp zielona góra | szkolenia zielona góra |

 
FIRMA BHPEX
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Kontakt
ŻYWNOŚĆ
 System HACCP
 Dobre praktyki
 Dokumentacja HACCP
BHP
 Instrukcje BHP
 Karty ryzyka
 Ocena ryzyka
OCHRONA PPOŻ.
 Instrukcje ppoż.
 Instrukcja bezpieczeństwa
SKLEP
 Znaki bhp
 Znaki ppoż.
 Znaki ewakuacyjne
Sklep internetowy
www.bhpex.pl
Prawa zastrzeżone BHPEX 1997

Nasza firma bhp zielona góra zaprasza do skorzystania z szerokiej oferty bhp. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze propozycje okażą się interesujące, umożliwią uregulowanie zgodnie z prawem i wymogami szeregu zagadnień stwarzających dotychczas problemy.
Nadrzędnym celem i intencją BHPEX jest wspomaganie małych i średnich firm w prawidłowym funkcjonowaniu i dalszym rozwoju.

Firma BHPEX istnieje na rynku od 1997 roku.

 

Nasza firma bhp Zielona Góra posiada bardzo bogate doświadczenie z zakresu:

 • BHP;

 • Stosowania prawa pracy;

 • Nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Ochrony przeciwpożarowej;

 • minimum sanitarnego;

 • Opracowywania, wdrażania i monitorowania Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych;

 • Opracowywania, wdrażania i monitorowania systemów bezpieczeństwa żywności HACCP;

 • prowadzenia firm pod względem prawa pracy i bhp.

   

   


  Firma bhp zielona góra oferuje między innymi pakiet usług z zakresu:
  1. Prawa Pracy - doradztwo i konsultacje z zakresu:
   • Spraw pracowniczych - pełen zakres - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika;
   • Czasu pracy pracowników;
   • Zawierania i rozwiązywania umów o prace;
   • Urlopów pracowniczych;
   • Wynagrodzenia za pracę dla pracowników;
   • Stosowania nagród i kar;
   • Regulaminu pracy;
   • Regulaminu wynagrodzenia;
   • Doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
   • Doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych;
   • oraz innych tematów związanych z prawem pracy;

    

  2. Bezpieczeństwa i higieny pracy;
   • Prowadzenie wstępnego instruktażu ogólnego;
   • Opracowywanie dokumentacji normującej zagadnienia świadczeń bhp związanych z pracą;
   • Sprawdzanie warunków pracy i stanu bezpieczeństwa;
   • Sprawdzanie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
   • Koordynowanie przeprowadzania postępowania powypadkowego;
   • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej i statystycznej;
   • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
   • Sporządzanie okresowych ocen i analiz stanu bhp;
   • Prowadzenie szkoleń dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników w zakresie prawa pracy, BHP i ppoż.;
   • opracowywanie instrukcji i regulaminów bhp;
   • Pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów nadzoru nad warunkami pracy;
   • oraz innych tematów związanych z bhp;

    

  3. Systemu bezpieczeństwa HACCP oraz praktyk GHP, GMP
   • Opracowywanie dokumentacji normującej dane zagadnienia;
   • Wdrażanie i monitorowanie Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych;
   • Wdrażanie i monitorowanie systemów bezpieczeństwa HACCP;
   • Wdrażanie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności;
   • Opracowywanie dokumentacji oraz instrukcji;
   • Przeprowadzanie szkoleń;

    

  4. Szkoleń;
   • Prowadzenie szkoleń bhp, ppoż., bezpieczeństwa żywności;
   • Szkolenia z zakresu minimum sanitarnego;
   • Szkolenia bhp;
   • Szkolenia HACCP, GHP oraz GMP;
   • Szkolenia ppoż;
   • Prowadzenie szkoleń bhp;
   • Prowadzenie szkoleń specjalistycznych;
   • Szkolenia dla każdej grupy zawodowej;
   • Szkolenia dla pracodawców o pracowników;
   • Szkolenia dla pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne;
   • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej;
   • Tematyczne szkolenia na zlecenie firm;

  5. Ochrony Przeciwpożarowej;
   • Prowadzenie wstępnego instruktażu;
   • Opracowywanie dokumentacji ppoż.;
   • Sprawdzanie warunków bezpieczeństwa ppoż.;

    

   

  Nasi doświadczeni specjaliści są gwarancją wspomagania firm w poprawnym jej funkcjonowaniu, a także w dalszym jej rozwoju i osiągnięciu sukcesu. Firma bhp Zielona Góra zaprasza do kontaktu

   

  tel. 68 411 40 00

 • strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | System HACCP | kontakt

  HACCP | BHP | Ochrona ppoż. | Pomiary bhp | Systemy ISO| Usługi remontowe | Serwis gaśnic i hydrantów | Sklep bhp i ppoż. | WSB |