Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii WDRAŻANIE OBSŁUGA SZKOLENIA

haccp obsługa przejście do haccp zielona góra lubuskie szkolenia, dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii

analiza haccp Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii, system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii

Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii, punkty krytyczne bezpieczeństwo żywności haccp Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii, materiały higiena personelu haccp polska, dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii

hazard analysis and critical control points Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii, kurs haccp kursy
księga haccp księga haccp program szkolenia haccp żywienie zbiorowe bezpieczeństwo procesu produkcji proces haccp materiały

haccp zielona góra Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii, haccp polska haccp lubuskie haccp dolnośląskie haccp wrocław haccp konspekt haccp instruktaż haccp kursy haccp wdrażanie haccp cele haccp Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii, dokumentacja haccp szkolenie

|Dokumentacja haccp, dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii, księga haccp w gastronomii| hazard analysis and critical control points | polska haccp | HACCP | Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii | lubuskie haccp | szkolenia haccp | Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii| wdrażanie haccp wdrażanie | księga haccp księga | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | Dokumentacja haccp, księga haccp w gastronomii|

 
FIRMA BHPEX
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Kontakt
ŻYWNOŚĆ
 System HACCP
 Dobre praktyki
 Dokumentacja HACCP
BHP
 Instrukcje BHP
 Karty ryzyka
 Ocena ryzyka
OCHRONA PPOŻ.
 Instrukcje ppoż.
 Instrukcja bezpieczeństwa
SKLEP
 Znaki bhp
 Znaki ppoż.
 Znaki ewakuacyjne
Sklep internetowy
www.bhpex.pl
Prawa zastrzeżone BHPEX 1997
DOKUMENTACJA HACCP

 

kSIĘGA HACCP

 

Nasza firma oferuje gotowe opracowania dokumentacji haccp oraz księgi haccp dla każdego przetwarzania żywności (gastronomia, obróbka mięsa, system paszowy, itp.)

 

Zapraszamy na zakupy gotowej dokumentacji haccp pod adresem:

http://www.bhpex.pl/category/dokumentacja-haccp

 

 

 

 

Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności.

System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

 

Po co wdrażać system HACCP?

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta jak i przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności. Na obowiązku opracowania księgi haccp w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna i na pewno mu nie zaszkodzi.

 

Więcej na temat systemu HACCP przeczytasz na naszej stronie internetowej:

https://haccp.bhpex.pl/

 

 

 

 

 

Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system, buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek. Dzięki opracowanej księgi haccp może udowodnić, że wykazuje należytą staranność przy realizacji wszystkich działań prowadzonych w firmie oraz że stosuje wszelkie zabezpieczenia mogące uchronić żywność przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.
Firma, która potrafi udokumentować księgę haccp w gastronomii jest zawsze lepiej postrzegana zarówno przez klientów, jak i organy urzędowej kontroli żywności (Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną) niż firma, która takiego systemu nie ma i nic nie robi, aby go wdrożyć. Przedsiębiorca traktowany jest jako bardziej godny zaufania, stąd też częstotliwość prowadzonych kontroli urzędowych jest z reguły mniejsza.
 


Jaka jest idea i zasady systemu HACCP?
Koncepcja systemu HACCP polega na tym, że w całym łańcuchu produkcyjnym lub związanym z dystrybucją żywności wszystkie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz ich przyczyny są pod ścisłą kontrolą.


SYSTEM HACCP POLEGA NA: ZAPOBIEGANIU i SAMOKONTROLI
System HACCP ukierunkowany jest na zapewnienie bezpieczeństwa żywności i odzwierciedla nowe podejście do zagadnień kontroli jakości zdrowotnej, które polega nie tylko na kontroli produktu końcowego, ale całego procesu produkcji i dystrybucji lub sprzedaży.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikacje i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.
 

 

Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) definiuje system HACCP jako system, który:

 • identyfikuje;

 • ocenia;

 • kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.
   

Najistotniejsze elementy dokumentacji HACCP to:

 • Identyfikacja mogących pojawić się zagrożeń;

 • Ocena ich istotności;

 • Oszacowanie ryzyka (prawdopodobieństwa) ich wystąpienia;

 • Określenie metod ich ograniczenia.

 


W księdze HACCP, zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności osiąga się poprzez podjęcie szczególnej kontroli w tych miejscach procesu, które są najistotniejsze w aspekcie zagrożeń higienicznych, i w których może nastąpić obniżenie tej jakości.
System polega na przeprowadzeniu analizy wszystkich zagrożeń, zarówno biologicznych (zwłaszcza mikrobiologicznych), jak i fizycznych i chemicznych, które mogą stać się przyczyną obniżenia jakości zdrowotnej żywności oraz na wskazaniu, które punkty na danym etapie są „krytyczne" (czyli mają fundamentalne znaczenie) dla jej bezpieczeństwa zdrowotnego.
Punkty takie określane są jako krytyczne punkty kontroli CCP.
Powinny być one objęte stałym nadzorem i monitorowane z punktu widzenia spełniania założonych wartości przyjętych dla nich parametrów. W przypadku stwierdzenia, że monitorowane parametry odbiegają od ustalonych wartości niezbędne jest podejmowanie działań korygujących.
 

 

Jak Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) mają się do systemu HACCP? [więcej na temat GHP i GMP]


Podjęcie działań związanych z produkcją i dystrybucją żywności powinno być poprzedzone zapewnieniem odpowiednich standardów technicznych, organizacyjnych i higienicznych. Gwarantują one właściwe bezpieczeństwo i wysoką jakość zdrowotną wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów. Każda firma bez względu na wielkość i profil działania ma dokładnie spełniać obowiązujące kryteria. Wdrożenie zasad higieny w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej (Good Higenic Practice - GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Management Practice - GMP) jest warunkiem wstępnym,
żeby wprowadzić HACCP .Gdy problemy związane z higieną zostały opanowane, łatwiej jest określić, gdzie występują zagrożenia, jak je eliminować, i w którym miejscu. Innymi słowy można uznać wdrożenie GHP za początek działań na rzecz wdrożenia systemu HACCP, natomiast objęcie systemem HACCP w żadnym wypadku nie zwalnia przedsiębiorców z wdrożenia zasad GMP i GHP
 

 

Jak w praktyce wprowadza się system i opracowuje księgę HACCP?


W obiektach obrotu żywnością, szczególnie w małych sklepach, nie ma zazwyczaj produkcji żywności, a cały proces koncentruje się na przyjmowaniu produktów, ich odpowiednim magazynowaniu i oferowaniu do sprzedaży. Stąd też podejście do systemu HACCP powinno być nieco inne niż w zakładach produkcji lub przetwórstwa żywności. Zwłaszcza w większych produkcyjnych przedsiębiorstwach wdrożenie systemu HACCP jest często mozolnym i czasochłonnym przedsięwzięciem (najczęściej zajmuje to kilka miesięcy) dla całej firmy, wymagającym nie tylko dobrego przygotowania, lecz także zastosowania określonej sekwencji działań.
Warto podkreślić, że w praktyce nie ma jednej recepty na wdrożenie systemu HACCP. Każda firma robi to w zasadzie według swoich możliwości i w oparciu o własne doświadczenia. Jednak istotne jest, aby pewne najważniejsze zadania realizować w określonej kolejności, pamiętając jednocześnie o spójnym oddziaływaniu na pracowników i przyzwyczajaniu ich do ustalonego w procedurach i instrukcjach toku postępowania, i właśnie kwestie przekonania personelu do systemu i nauczenie go odpowiedniego postępowania stanowią zazwyczaj elementy, które są najtrudniejsze i zajmują najwięcej czasu.

 

Przy wdrażaniu w praktyce systemu HACCP proponuje się zgodnie z zaleceniami Kodeksu Żywnościowego, zastosowanie 12-etapowej sekwencji działań, w wyniku której uzyskuje się zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej lub dystrybuowanej żywności.
 

 

Przykładowa sekwencja działań przy wdrażaniu systemu i opracowaniu księgi HACCP.

 1. Zdefiniowanie zakresu stosowania systemu HACCP;
 2. Utworzenie zespołu HACCP w konsultacji z firmą bhpex;
 3. Opisanie produktu wraz z określeniem przewidywanego sposobu wykorzystania produktu przez konsumenta;
 4. Opracowanie schematu procesu technologicznego sprzedaży (produkcji);
 5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego w praktyce;
 6. Sporządzenie listy wszystkich ewentualnych zagrożeń związanych z każdym etapem produkcji oraz listy wszelkich środków kontroli danego zagrożenia (Zasada 1);
 7. Określenie krytycznych punktów kontroli CCP (Zasada 2);
 8. Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego (Zasada 3)
 9. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego (Zasada 4);
 10. Ustalenie działań korygujących (Zasada 5);
 11. Ustalenie procedury weryfikacji (Zasada 6);
 12. Prowadzenie dokumentacji i zapisów (Zasada 7);

Szczegóły wdrażania systemu HACCP możesz uzyskać kontaktując się z firmą bhpex, gdzie uzyskasz bezpłatną informację

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | System HACCP | kontakt

HACCP | BHP | Ochrona ppoż. | Pomiary bhp | Systemy ISO| Usługi remontowe | Serwis gaśnic i hydrantów | Sklep bhp i ppoż. | WSB |